موسسه رادیولوژی تخصصی دهان،فک و صورت دکتر نسیم جعفری
دندانپزشک،بورد تخصصی رادیولوژی فک و صورت
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدرس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو موسس مرکز تحقیقات ایمپلنتهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فهرست